ŠTA JE NIXEDONIA?

Nakon osam godina saradnje sa međunarodnom advokatskom kancelarijom „DLA Piper“ iz Rusije, Džon Mekvej, generalni direktor i glavni intstruktor u Nixedonia-ji, osnovao je 2015. prvu kancelariju u Sankt Petersburgu, kao kompaniju čija je jedina svrha da pomogne vodećim advokatskim kancelarijama da postignu veći komercijalni uspeh. Pretpostavka je bila da iako su većina advokata i partnera iz najmoćnijih advokatskih kancelarija odlični pravnici, mali broj njih je prošao neku obuku za prodaju i marketing za pravnike. Većina nije imala nikakvu zvaničnu komercijalnu obuku. Dakle, Nixedonia donosi više prihoda advokatskim kancelarijama kroz dve glavne aktivnosti: grupna obuka uživo i savetovanje o razvoju poslovanja.

Nixedonia je prvo sarađivala sa advokatskim kancelarijama iz Rusije i Baltičkih država (2015), pa iz istočne Evrope (2016) i sa Balkana (2017).

Zatim je 2017. otvorena 2. kancelarija u Kišinjevu, u Moldaviji, kao baza za poslovanje u jugoistočnoj Evropi. Nixedonia se zatim proširuje u zapadnu Evropu (2018) i 3. kancelarija u Edinburgu otvorena je iste godine kada je sedište premešteno u Škotsku. Nixedonia je tako postala pravno lice u Škotskoj. Van Evrope, Nixedonia je radila sa nekoliko advokatskih kancelarija u Aziji (Singapur, Seul, Hanoj, Bangkok), na Bliskom Istoku (Tel Aviv, Kairo) i u Africi (Lusaka, Akra). Bez obzira na nadležnost, postoji potreba za unapređivanjem komercijalnih veština advokata koji pružaju pravnu pomoć za naknadu, a advokatske kancelarije koje rade sa Nixedonia-jom dobijaju materijalan povraćaj novca u roku od nekoliko meseci od početka saradnje, što opravdava njihovo ulaganje u obuku i savetovanje.

Od 2022. godine, više od 500 advokatskih kancelarija iz preko 70 država je imalo koristi od pomoći Nixedonia-je.

KANCELARIJE NIXEDONIA-JE

LOKACIJE KLIJENATA

KLIJENTE NIXEDONIA-JE ČINI ODABRANA I ODREĐENA GRUPA PRUŽALACA VRHUNSKIH USLUGA KOJI IMAJU SLEDEĆE ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE:

  • Advokatske kancelarije koje rade sa Nixedonia-jom su prvoklasne i najbolje u onome čime se bave. Imaju rejtinge kao što su „IFLR“, „The Legal 500“, ili „Chambers & Partners“.
  • Njihov položaj na tržištu je vrhunski po pitanju cena i usluga. To su uglavnom lideri na tržištu sa godinama uspeha iza sebe.
  • Generalni partneri u advokatskim kancelarijama koje sarađuju sa Nixedonia-jom veruju u svoje timove i voljni su da ulože u njihovo usavršavanje i razvoj da bi dostigli svoj pun potencijal.
  • Ove advokatske kancelarije neguju kulturu otvorenosti, tolerancije, skromnosti, kao i verovanje u to da sami mogu da utiču na svoju budućnost. To su progresivne kancelarije, otvorene za nove ideje i inovacije.
  • Advokatske kancelarije koje rade sa Nixedonia-jom posluju na transparentan način, imaju besprekornu reputaciju i rade pošteno i vredno za svoje klijente, u skladu sa najvišim etičkim standardima.
  • Advokatske kancelarije koje imaju saradnju sa Nixedonia-jom razumeju da dobar brend i marketing ne garantuju uspeh, i da je proaktivna prodaja potrebna da bi se dostigla maskimalna vrednost klijenta (naročito ako ekonomija zapadne u recesiju).

KAKO NIXEDONIA
MOŽE DA POMOGNE VAŠOJ
ADVOKATSKOJ KANCELARIJI?

OBUKA ZA RAZVOJ POSLOVANJA

Glavno zaduženje Nixedonia-je jeste da pomogne advokatskim kancelarijama u postizanju većeg komercijalnog uspeha putem obuke za razvoj poslovanja za partnere i advokate. Tipični model pomoći jeste predavanje jednom u mesec dana ili 3 meseca koje se fokusira samo na jednu oblast iz obuke za razvoj poslovanja. Standardno predavanje traje tri sata, a grupu obično čini 10-20 ljudi (moguće su i manje i veće grupe).

Ukupno postoji 12 predavanje koja se razlikuju po težini, od osnovnog nivoa (pogodnog za pripravnike), preko srednjeg, do naprednog (pogodnog samo za partnere).

Na linkovima datim ispod možete da nađete više informacija o individualnim predavanjima.

OBUKA ZA POSLOVNE VEŠTINE

Pored obuke za razvoj poslovanja za advokate, Nixedonia takođe pomaže advokatskim kancelarijama kada su u pitanju drugi zaposleni, bilo da su to advokati koji pružaju pravnu pomoć za naknadu ili pomoćno osoblje, putem opšte obuke za poslovne veštine u dolenavedenim oblastima.

Kao i kod predavanja za razvoj poslovanja, i ova predavanja traju 3 sata.

Ukoliko Vas interesuje nešto od navedenog, kontakirajte nas za dodatne informacije.

PRAKTIČNA PREDAVANJA

Ovo je veoma slično opštoj obuci za razvoj poslovanja. Međutim, na ovim predavanjima ne predstavljaju se nikakvi novi materijali, već mi, zajedno sa advokatima i partnerima, radimo na aktivnostima koje su u vezi sa razvojem poslovanja, zasnovanih na ranijem predavanju tokom standardne obuke. Dok se na predavanjima tokom standardne obuke predstavlja teorija, praktična predavanja o razvoju poslovanja su fokusirana na primenu.

COACHING 1-na-1

1-na-1 je individualna obuka partnera ili starijeg advokata, koja koristi sva sredstva razvoja poslovanja. Ova usluga je vrhunska, ali dozvoljava pojedincu da ima svoj pristup unapređivanju veština za razvoj poslovanja. Ovakav 1-na-1 pristup, naravno, mnogo brže donosi rezultate nego rad u grupi.

PRAVNI JEZIK

Pravni jezik se odnosi na niz predavanja koja se bave stilom, prezentacijom, gramatikom, uobičajenim greškama i interpunkcijom, i namenjena su advokatima. To je jedinstven program od šest predavanja koji je sastavila Nixedonia na osnovu poslovanja iz 2016. godine, kada su napisana 36 Pravila o pisanju, koja pokrivaju najčešće oblasti iz kojih je advokatima potrebno unapređivanje.

NAREDNI KORACI ZA VAŠ USPEH

Da bismo uzeli Vašu advokatsku kancelariju u obzir za pomoć koju pruža Nixedonia, molimo Vas kontaktirajte Džona putem eletronske pošte na jjmcveigh@nixedonia.com.

Ako ne postoji konflikt interesa i Vaša kancelarija ispunjava izborne kriterijume, može da se organizuje probno predavanje i uživo sastanak u Vašoj kancelariji radi razgovora o daljoj saradnji.

+372 820 24 678

NEKI MATERIJALI ZA UPOTREBU

New Client Hunting
Sales Networking
Pitching
Consultative Selling
Active Referrals
L2L Marketing
Cross Selling
Sales Writing