KAJ JE NIXEDONIA?

John McVeigh, generalni direktor in vodja usposabljanja v družbi Nixedonia, je leta 2015, po osemletnem sodelovanju z mednarodno odvetniško pisarno »DLA Piper« iz Rusije, ustanovil prvo pisarno družbe v Sankt Peterburgu, katere glavni namen je bil pomagati vodilnim odvetniškim pisarnam pri doseganju večjega poslovnega uspeha. Ugotovljeno je bilo, da je le majhno število odvetnikov in partnerjev iz vodilnih odvetniških pisarn, sicer odličnih pravnikov, opravilo kakršno koli usposabljanje s področja prodaje in trženja za pravnike. Večina ni bila deležna nobenega formalnega poslovnega usposabljanja. Nixedonia torej odvetniškim pisarnam omogoča ustvarjanje višjih prihodkov s pomočjo dveh osnovnih dejavnosti: neposrednega skupinskega usposabljanja in svetovanja glede razvoja poslovanja.

Družba Nixedonia je najprej sodelovala z odvetniškimi pisarnami v Rusiji in baltiških državah (2015), nato pa je sodelovanje razširila na pisarne iz Vzhodne Evrope (2016) in z Balkana (2017).

Leta 2017 je odprta tudi druga pisarna v Kišinjevu, Moldavija, kot baza za poslovanje v jugovzhodni Evropi. Nixedonia se nato širi v Zahodno Evropo (2018) in v letu preselitve sedeža družbe na Škotsko odpira še tretjo pisarno v Edinburgu. Nixedonia je tako postala pravna oseba na Škotskem. Izven Evrope je Nixedonia sodelovala z nekaj odvetniških pisarn v Aziji (Singapur, Seul, Hanoj, Bangkok), na Bližnjem vzhodu (Tel Aviv, Kairo) in v Afriki (Lusaka, Akra). Potreba po izboljšanju poslovnih veščin odvetnikov, ki zagotavljajo pravno pomoč proti nadomestilu, je prisotna ne glede na zadevno sodno prakso, pri čemer odvetniške pisarne, ki sodelujejo z družbo Nixedonia, lahko pričakujejo donosnost naložbe v usposabljanje in svetovanje že po nekaj mesecih od začetka sodelovanja.

Od leta 2022 naprej več kot 500 odvetniških pisarn iz več kot 70 držav uživa koristi, ki jih zagotavlja sodelovanje z družbo Nixedonia.

OPISARNE DRUŽBE NIXEDONIA

LOKACIJE STRANK

MED STRANKAMI DRUŽBE NIXEDONIA SO IZBRANI IN DOLOČENI PONUDNIKI VRHUNSKIH STORITEV, KI IMAJO NASLEDNJE SKUPNE ZNAČILNOSTI:

  • odvetniške pisarne, ki sodelujejo z družbo Nixedonia, so prvovrstne in najboljše na svojem področju. Dodeljene so im ocene, kot so »IFLR«, »The Legal 500« in »Chambers & Partners«;
  • po cenah in storitvah zavzemajo vrhunski položaj na trgu. V glavnem gre za vodilne družbe na trgu z večletnim uspešnim poslovanjem;
  • družbeniki v odvetniških pisarnah, ki sodelujejo z družbo Nixedonia, verjamejo v svoje ekipe in pripravljeni so na naložbe v njihovo izpopolnjevanje in razvoj, da jim omogočijo uresničitev njihovega polnega potenciala;
  • v teh odvetniških pisarnah negujejo kulturo odprtosti, strpnosti, skromnosti, kot tudi prepričanje, da lahko sami oblikujejo svojo prihodnost. Gre za napredne pisarne, ki so odrte za nove ideje in inovacije;
  • odvetniške pisarne, ki sodelujejo z družbo Nixedonia, se ponašajo s transparentnim poslovanjem, brezhibnim ugledom ter poštenim in skrbnim delom za svoje stranke v skladu z najvišjimi etičnimi standardi;
  • odvetniške pisarne, ki sodelujejo z družbo Nixedonia, se zavedajo, da dobra blagovna znamka in trženje nista zagotovilo uspeha in da je za doseganje največje vrednosti strank potrebna proaktivna prodaja (zlasti v primeru upočasnitve gospodarske rasti).

KAKO LAHKO
NIXEDONIA POMAGA VAŠI
ODVETNIŠKI PISARNI?

USPOSABLJANJE ZA RAZVOJ POSLOVANJA

Glavna naloga družbe Nixedonia je pomagati odvetniškim pisarnam pri doseganju večjega poslovnega uspeha preko usposabljanja za razvoj poslovanja za družbenike in odvetnike. Tipičen model pomoči so predavanja, ki se izvajajo enkrat mesečno ali četrtletno in so usmerjena le na eno področje usposabljanja za razvoj poslovanja. Predavanje običajno traja tri ure, v skupini pa je ponavadi 10–20 ljudi (obstaja tudi možnost večjih ali manjših skupin).

Program sestavlja skupaj 12 predavanj, ki so različna po zahtevnosti in obsegajo tri ravni: osnovno (ki je primerna za pripravnike), srednjo in napredno (ki je primerna samo za družbenike).

Na spodnjih povezavah je na voljo več informacij o posameznih predavanjih.

USPOSABLJANJE ZA POSLOVNE VEŠČINE

Poleg usposabljanja za razvoj poslovanja, družba Nixedonia ponuja odvetniškim pisarnam tudi podporo za druge zaposlene – odvetnike, ki zagotavljajo pravno pomoč proti nadomestilu, ali pomožno osebje – v obliki splošnega usposabljanja za poslovne veščine na spodaj navedenih področjih.

Tako kot pri usposabljanju za razvoj poslovanja, tudi ta predavanja trajajo tri ure.

Za podrobnejše informacije o navedenih usposabljanjih stopite v stik z nami.

PRAKITČNA PREDAVANJA

Zelo so podobna splošnemu usposabljanju za razvoj poslovanja. Le da na teh predavanjih ne predstavljamo nobenih novih gradiv, ampak se skupaj z odvetniki in družbeniki ukvarjamo z dejavnostmi, ki so povezane z razvojem poslovanja in temeljijo na prejšnjih predavanjih v okviru običajnega usposabljanja. Medtem ko so predavanja v okviru običajnega usposabljanja namenjena predstavitvi teoretskih postavk, se praktična predavanja osredotočajo na uporabo pridobljenega znanja.

COACHING 1-2-1

Zasebno usposabljanje se izvaja posamično za družbenika ali starejšega odvetnika in zajema vsa sredstva za razvoj poslovanja. Gre za vrhunsko storitev, ki posamezniku omogoča ustvarjanje osebnega pristopa izboljšanju veščin za razvoj poslovanja. Zasebno usposabljanje vsekakor zagotavlja hitrejše rezultate kot delo v skupini.

PISANJE PRAVNIŠKIH BESEDIL

Sklop »Pisanje pravniških besedil« zajema niz predavanj za odvetnike, ki obravnavajo slog, predstavitev, slovnico, običajne napake in uporabo ločil v pravniških besedilih. Gre za edinstven program šestih predavanj, ki ga je družba Nixedonia pripravila na podlagi izkušenj iz leta 2016, ko je bilo izdelanih 36 pravil pisanja za uporabo na področjih, na katerih odvetniki najpogosteje potrebujejo izboljšave.

NADALJNJI KORAKI ZA ZAGOTAVLJANJE USPEHA

Če želite, da vašo odvetniško pisarno vzamemo v poštev za podporo, ki jo ponuja družba Nixedonia, stopite v stik z Johnom po elektronski pošti na jjmcveigh@nixedonia.com.

Če ni nasprotja interesov in vaša pisarna izpolnjuje izbirna merila, se lahko dogovorimo za poskusno predavanje in osebno srečanje v vaši pisarni zaradi pogovora o nadaljnjem sodelovanju.

+372 820 24 678

NEKAJ UPORABNIŠKI MATERIALI

New Client Hunting
Sales Networking
Pitching
Consultative Selling
Active Referrals
L2L Marketing
Cross Selling
Sales Writing