MIS ON NIXEDONIA?

Nixedonia tegevjuht ja peakoolitaja John McVeigh asutas esimese büroo 2015. aastal Peterburis. Enne seda oli ta töötanud kaheksa aastat Venemaal tegutsevas rahvusvahelises advokaadibüroos DLA Piper. Nixedonia asutamise eesmärk oli aidata parimatel õigusbüroodel saavutada suuremat äriedu. Selle peamiseks ajendiks oli tõik, et kuigi tippbüroode advokaadid ja partnerid on juriidilistes küsimustes väga pädevad, on vähesed neist saanud õigusvaldkonnale keskendunud väljaõpet müügi ja turunduse alal. Suurem osa neist ei ole kunagi läbinud mõnda ametlikku ärikoolitust. Nii ongi Nixedonia eesmärk aidata õigusbüroodel teenida suuremat tulu kahe peamise meetodi abil: silmast silma rühmakoolitustega ja äriarenduse konsultatsioonidega.

Nixedonia alustas esmalt koostööd advokaadibüroodega Venemaal ja Balti riikides (2015), seejärel Ida-Euroopas (2016) ning veidi hiljem ka Balkani maades (2017).

2017. aastal avati Moldovas Chişinăus teine büroo, kust hakati juhtima tegevust Kagu-Euroopa riikides. Seejärel laienes Nixedonia Lääne-Euroopasse (2018) ning kolmas büroo avati Edinburghis. Samal aastal koliti büroo peakontor Šotimaale. Seega on Nixedonia nüüd Šotimaal registreeritud äriühing. Väljaspool Euroopat on Nixedonia teinud koostööd õigusbüroodega Aasias (Singapur, Seoul, Hanoi, Bangkok), Lähis-Idas (Tel Aviv, Kairo) ja Aafrikas (Lusaka, Accra). Olenemata õigusruumist on vajadus advokaatide ärioskuste parandamise järele üsna suur ning käegakatsutav kasu, mida Nixedonia klientidest õigusbürood saavad kõigest mõne kuu jooksul pärast koostöö alustamist, tasub koolitusse või konsultatsioonidesse tehtud investeeringud kuhjaga ära.

2018. aasta seisuga on Nixedonia olnud abiks rohkem kui 500 õigusbüroole enam kui 70 riigis.

NIXEDONIA BÜROOD:

MEIE KLIENDID

NIXEDONIA KLIENDID ON TIPPTASEMEL ÕIGUSTEENUSTE PAKKUJAD, KEDA ISELOOMUSTAVAD ALLTOODUD ÜHISJOONED:

  • Nixedonia klientideks olevad õigusbürood kuuluvad oma valdkonna parimate hulka. Nende kõrget taset kinnitavad sellised reitingud nagu IFLR, The Legal 500 ja Chambers & Partners.
  • Nixedonia klientide tippklassi turupositsioonist räägivad nii nende hinnad kui ka teenusevalik. Nad on sageli turuliidrid ja tegutsenud edukalt pikki aastaid.
  • Nixedonia klientide tegevpartnerid usuvad oma meeskondadesse ning on valmis investeerima nende koolitamisse ja arendamisse, et nad võiksid oma potentsiaali täielikult ära kasutada.
  • Nixedonia klientideks olevates õigusbüroodes peetakse tähtsaks avatust, sallivust ja tagasihoidlikkust ning veendumust, et nad suudavad ise oma tulevikku kujundada. Nad on edu- ja uuendusmeelsed bürood, mis on avatud uutele ideedele.
  • Nixedonia kliendid tegutsevad läbipaistvalt, neil on laitmatu maine ning nad töötavad ausalt ja hoolsalt oma klientide heaks, järgides rangeimaid eetikanorme.
  • Nixedonia klientidest õigusbüroodes on jõutud arusaamisele, et tuntud kaubamärk ja turundus üksi ei taga edu ning et kliendiväärtuse maksimeerimise eeldus on aktiivne müügitöö (iseäranis finantslepingute korral).

KUIDAS SAAB NIXEDONIA
OLLA ABIKS TEIE
ÕIGUSBÜROOLE

ÄRIARENDUSKOOLITUS

Nixedonia põhitegevusala on aidata õigusbüroodel saavutada suuremat äriedu partneritele ja advokaatidele mõeldud äriarenduskoolituste toel. Selleks korraldatakse tavaliselt kord kuus või kvartalis koolitusi, mis keskenduvad ühele äriarenduse tahule. Koolitus kestab üldjuhul kolm tundi ning rühma suurus on enamasti 10–20 inimest (koolitusi korraldatakse ka suurematele või väiksematele rühmadele).

Pakume kokku kahtteist koolitust eri tasemetele: algajatele (nooremadvokaatidele), keskastmele ja edasijõudnutele (esmajoones partneritele).

Koolituste sisuga tutvumiseks klõpsake alltoodud linkidel.

ÄRIOSKUSTE KOOLITUS

Peale advokaatidele mõeldud äriarenduskoolituse pakub Nixedonia ka õigusbüroode tipp- ja tugispetsialistidele ärioskuste koolitust siintoodud valdkondades.

Nagu äriarenduskoolitus, kestab ka see koolitus kolm tundi.

Kui mõni teema pakub teile huvi, küsige julgesti lisateavet.

PRAKTILINE ÄK

See koolitus on väga sarnane üldise äriarenduskoolitusega, ent uut materjali ei käsitleta, vaid tehakse koos advokaatide või partneritega äriarendusharjutusi, mis põhinevad varasemal üldisel koolitusel. Kui üldkoolitusel on põhitähelepanu teoreetiliste lähtekohtade arutamisel, siis praktilisel koolitusel keskendutakse teadmiste rakendamisele.

MÜÜGIKOOLITUS 1-2-1

Partneritele või vanemadvokaatidele mõeldud individuaalne koolitus põhineb äriarenduskoolituse materjalidel. See tippklassi teenus aitab õigusspetsialistil parandada oma äriarendusoskusi just tema jaoks kohandatud tõhusal moel. Loomulikult toob individuaalõppemeetod palju kiiremaid tulemusi kui rühmakoolitus.

ÕIGUSKEELEKOOLITUS

Õiguskeelekoolitus on advokaatidele mõeldud koolituste sari, mis käsitleb selliseid teemasid nagu stiil, kirjalik eneseväljendus, grammatika, levinumad vead ja kirjavahemärkide kasutamine. See Nixedonia koostatud ainulaadne kuueosaline koolituste sari põhineb 2016. aastal välja töötatud 36 kirjakeelejuhisel, mis käsitlevad valdkondi, kus advokaatidel on tavaliselt arenguruumi.

JÄRGMINE SAMM EDU POOLE...

Kui soovite lähemalt uurida, kuidas saaks Nixedonia teie õigusbüroole abiks olla, võtke Johniga ühendust e-posti aadressil jjmcveigh@nixedonia.com.

Kui ei ilmne huvide konflikti ja teie õigusbüroo vastab valikukriteeriumidele, võime korraldada näidiskoolituse ja kohtuda teie kontoris, et arutada edasist koostööd.

+372 820 24 678

MÕNED KASULIKUD NIXEDONIA MATERJALID

New Client Hunting
Sales Networking
Pitching
Consultative Selling
Active Referrals
L2L Marketing
Cross Selling
Sales Writing