KDO JE NIXEDONIA?

Po osmi letech u mezinárodní advokátní kanceláře DLA Piper v Rusku založil John McVeigh, generální ředitel a hlavní školitel společnosti Nixedonia, v roce 2015 první pobočku společnosti Nixedonia, Nixedonia Petrohrad, jejímž jediným účelem bylo pomáhat předním advokátním kancelářím k větší komerční úspěšnosti. Všiml si totiž, že zatímco právnické dovednosti právníků i partnerů v těch nejsilnějších advokátních kancelářích byly vynikající, nějaký kurz prodeje a marketingu právních služeb absolvovala jen hrstka z nich. Většina neměla formální komerční školení vůbec žádné. Společnost Nixedonia tedy advokátním kancelářím pomáhá k vyšším výnosům dvěma hlavními činnostmi: osobním školením skupin a konzultacemi v oblasti rozvoje podnikání.

Společnost Nixedonia spolupracovala nejprve s advokátními kancelářemi v Rusku a Baltských státech (2015), poté ve východní Evropě (2016) a následně na Balkáně (2017). V roce 2017 pak jako základnu pro své působení v jihovýchodní Evropě otevřela svou druhou pobočku, Nixedonia Kišiněv, v Moldavsku.

Poté společnost Nixedonia rozšířila svou činnost do západní Evropy (2018) a ve stejném roce otevřela svou třetí pobočku, Nixedonia Edinburgh, přičemž sídlo společnosti přesunula do Skotska. Nixedonia se tak stala skotským právním subjektem. Kromě advokátních kanceláří v Evropě spolupracuje společnost Nixedonia i s několika advokátními kancelářemi v Asii (Singapur, Soul, Hanoj, Bangkok), na Středním východě (Tel Aviv, Káhira) a v Africe (Lusaka, Accra). Potřeba zdokonalovat komerční dovednosti osob přímo generujících příjmy advokátních kanceláří (fee-earners) je všude na světě poměrně velká a hmatatelný výnos, z něhož se advokátní kanceláře těší v řádu pouhých měsíců od zahájení spolupráce se společností Nixedonia, dokazuje, že jejich investice do školení nebo konzultací, byla více než opodstatněná.

Do roku 2022 využilo služeb společnosti Nixedonia více než 500 advokátních kanceláří ve více než 70 zemích.

POBOČKY SPOLEČNOSTI NIXEDONIA:

KDE PŮSOBÍ NAŠI KLIENTI

KLIENTI SPOLEČNOSTI NIXEDONIA PŘEDSTAVUJÍ VÝBĚROVOU A SPECIFICKOU SKUPINU POSKYTOVATELŮ EXKLUZIVNÍCH SLUŽEB, KTERÉ POJÍ TYTO PODOBNÉ VLASTNOSTI

  • Advokátní kanceláře spolupracující se společností Nixedonia jsou špičkové a ve svém oboru patří k nejlepším. Jejich kvality oceňují ratingové společnosti, jako např. IFLR, The Legal 500 nebo Chambers & Partners.
  • Postavení advokátních kanceláří spolupracujících se společností Nixedonia na trhu je exkluzivní z hlediska cen i služeb. Často se jedná o lídry na příslušných trzích, kteří za sebou mají mnoho let úspěšného působení.
  • Společníci pověření řízením advokátních kanceláří spolupracujících se společností Nixedonia svým týmům věří a do jejich vzdělávání a rozvoje jsou ochotni investovat, čímž jim umožňují využívat jejich potenciál naplno.
  • Advokátní kanceláře spolupracující se společností Nixedonia uplatňují kulturu otevřenosti, tolerance, zdrženlivosti a přesvědčení, že svou budoucnost mají ve svých rukou. Jsou to kanceláře progresivní, otevřené novým nápadům a inovacím.
  • Advokátní kanceláře spolupracující se společností Nixedonia jsou transparentní, mají bezúhonnou pověst a pro své klienty pracují čestně a pečlivě podle nejvyšších etických norem.
  • Advokátní kanceláře spolupracující se společností Nixedonia si uvědomují, že dobrá značka a marketing samy o sobě úspěšnost nezaručí a že výnosy je zapotřebí zvyšovat aktivním prodejem (zejména pokud se ekonomiky zmenšují).

JAK MŮŽE SPOLEČNOST
NIXEDONIA POMOCI
VAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI

KURZ ROZVOJE PODNIKÁNÍ

Hlavní náplní společnosti Nixedonia je pomáhat advokátním kancelářím dosahovat větší komerční úspěšnosti prostřednictvím kurzu rozvoje podnikání pro partnery a právníky. Tato pomoc má obvykle podobu měsíčního nebo čtvrtletního školení zaměřeného na jednu z oblastí spadajících do kurzu rozvoje podnikání. Standardní školení trvá tři hodiny a skupina účastníků mívá obvykle 10 až 20 osob (možné jsou skupiny větší i menší).

Celkem je k dispozici dvanáct různých školení a úroveň jejich obtížnosti se pohybuje od základní (vhodné pro právníky juniory) přes středně pokročilou až po pokročilou (nejvhodnější pouze pro partnery).

Více se o jednotlivých školeních můžete dozvědět kliknutím na níže uvedené odkazy.

KURZ OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ

Kromě kurzu rozvoje podnikání pro právníky poskytuje společnost Nixedonia zaměstnancům advokátních kanceláří, ať už se jedná o osoby přímo generující příjmy advokátních kanceláří (fee-earners) nebo o podpůrné pracovníky, také všeobecný kurz obchodních dovedností v níže uvedených oblastech.

Stejně jako školení v rámci kurzu rozvoje podnikání trvá i každé z těchto školení tři hodiny.

Bude-li vás některé z nich zajímat, rádi vám sdělíme další podrobnosti.

PRAKTICKÁ ŠKOLENÍ

Tato školení jsou velmi podobná školením prováděným v rámci všeobecného kurzu obchodních dovedností. Na těchto školeních však již neprobíráme nic nového, ale spolu s právníky nebo partnery pouze procvičujeme látku probranou na předchozím standardním školení. Zatímco standardní školení se věnují teorii, praktická školení obchodních dovedností se zaměřují na uplatňování teoretických poznatků v praxi.

COACHING 1-2-1

V zásadě se jedná o individuální trénink pro partnera nebo právníka seniora s využitím všech materiálů týkajících se rozvoje podnikání. Tato služba je sice exkluzivní, ale zato nám dává možnost přizpůsobit přístup ke zdokonalování dovedností v oblasti rozvoje podnikání konkrétním přáním a potřebám klienta. Takový individuální přístup přináší samozřejmě výsledky mnohem rychleji než vzdělávání ve skupině.

KURZ PSANÍ PRÁVNÍCH TEXTŮ

Kurz psaní právních textů je série školení, která se věnují takovým tématům, jako je styl, prezentace, gramatika, časté chyby a interpunkce speciálně pro právníky. Jedná se o jedinečnou, společností Nixedonia vytvořenou sérii šesti školení, která vycházejí z práce provedené v roce 2016, kdy jsme vytvořili „36 pravidel psaní“ pro ty oblasti, v nichž se právníci potřebují zlepšit nejčastěji.

DALŠÍ KROKY K VAŠEMU ÚSPĚCHU…

Budete-li mít zájem, aby společnost Nixedonia zvážila možnost spolupráce s vaší advokátní kanceláří, kontaktujte, prosím, Johna na e-mailové adrese jjmcveigh@nixedonia.com.

Nezjistíme-li střet zájmů a vaše advokátní kancelář bude splňovat kritéria výběru, můžeme provést zkušební školení a navštívit vás osobně, abychom naši budoucí spolupráci projednali.

+372 820 24 678

některé užitečné materiály

New Client Hunting
Sales Networking
Pitching
Consultative Selling
Active Referrals
L2L Marketing
Cross Selling
Sales Writing