ŠTA JE NIXEDONIA?

Nakon osam godina suradnje sa međunarodnom advokatskim uredom „DLA Piper“ iz Rusije, Džon Mekvej, generalni direktor i glavni intstruktor u Nixedonia-ji, osnovao je 2015. prvi ured u Sankt Petersburgu, kao kompaniju čija je jedina svrha da pomogne vodećim advokatskim uredima da postignu veći komercijalni uspeh. Pretpostavka je bila da iako su većina advokata i partnera iz najmoćnijih advokatskih ureda odlični pravnici, mali broj njih je prošao neku obuku za prodaju i marketing za pravnike. Većina nije imala nikakvu zvaničnu komercijalnu obuku. Dakle, Nixedonia donosi više prihoda advokatskim uredima kroz dvije glavne aktivnosti: grupna obuka uživo i savjetovanje o razvoju poslovanja.

Nixedonia je prvo surađivala sa advokatskim uredima iz Rusije i Baltičkih država (2015), pa iz istočne Evrope (2016) i sa Balkana (2017).

Zatim je 2017. otvoren 2. ured u Kišinjevu, u Moldaviji, kao baza za poslovanje u jugoistočnoj Evropi. Nixedonia se zatim proširuje u zapadnu Evropu (2018) i 3. ured u Edinburgu otvorena je iste godine kada je sjedište premješteno u Škotsku. Nixedonia je tako postala pravno lice u Škotskoj. Van Evrope, Nixedonia je radila sa nekoliko advokatskih ureda u Aziji (Singapur, Seul, Hanoj, Bangkok), na Bliskom Istoku (Tel Aviv, Kairo) i u Africi (Lusaka, Akra). Bez obzira na nadležnost, postoji potreba za unapređivanjem komercijalnih vještina advokata koji pružaju pravnu pomoć za naknadu, a advokatski uredi koje rade sa Nixedonia-jom dobijaju materijalan povraćaj novca u roku od nekoliko mjeseci od početka suradnje, što opravdava njihovo ulaganje u obuku i savjetovanje.

Od 2022. godine, više od 500 advokatskih ureda iz preko 70 država je imalo koristi od pomoći Nixedonia-je.

UREDI NIXEDONIA-JE

LOKACIJE KLIJENATA

KLIJENTE NIXEDONIA-JE ČINI ODABRANA I ODREĐENA GRUPA PRUŽALACA VRHUNSKIH USLUGA KOJI IMAJU SLIJEDEĆE ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE:

  • Advokatski uredi koje rade sa Nixedonia-jom su prvoklasni i najbolji u onome čime se bave. Imaju rejtinge kao što su „IFLR“, „The Legal 500“, ili „Chambers & Partners“.
  • Njihov položaj na tržištu je vrhunski po pitanju cijena i usluga. To su uglavnom lideri na tržištu sa godinama uspjeha iza sebe.
  • Generalni partneri u advokatskim uredima koje surađuju sa Nixedonia-jom vjeruju u svoje timove i voljni su da ulože u njihovo usavršavanje i razvoj da bi dostigli svoj pun potencijal.
  • Ovi advokatski uredi njeguju kulturu otvorenosti, tolerancije, skromnosti, kao i vjerovanje u to da sami mogu da utiču na svoju budućnost. To su progresivni uredi, otvorene za nove ideje i inovacije.
  • Advokatski uredi koje rade sa Nixedonia-jom posluju na transparentan način, imaju besprijekornu reputaciju i rade pošteno i vrijedno za svoje klijente, u skladu sa najvišim etičkim standardima.
  • Advokatski uredi koje imaju suradnju sa Nixedonia-jom razumiju da dobar brend i marketing ne garantiraju uspjeh, i da je proaktivna prodaja potrebna da bi se dostigla maksimalna vrijednost klijenta (naročito ako ekonomija zapadne u recesiju).

KAKO NIXEDONIA
MOŽE DA POMOGNE VAŠEM
ADVOKATSKOM UREDU?

OBUKA ZA RAZVOJ POSLOVANJA

Glavno zaduženje Nixedonia-je jeste da pomogne advokatskim uredima u postizanju većeg komercijalnog uspjeha putem obuke za razvoj poslovanja za partnere i advokate. Tipični model pomoći jeste predavanje jednom u mjesec dana ili 3 mjeseca koje se fokusira samo na jednu oblast iz obuke za razvoj poslovanja. Standardno predavanje traje tri sata, a grupu obično čini 10-20 ljudi (moguće su i manje i veće grupe).

Ukupno postoji 12 predavanje koja se razlikuju po težini, od osnovnog nivoa (pogodnog za pripravnike), preko srednjeg, do naprednog (pogodnog samo za partnere).

Na linkovima datim ispod možete naći više informacija o individualnim predavanjima.

OBUKA ZA POSLOVNE VEŠTINE

Pored obuke za razvoj poslovanja za advokate, Nixedonia također pomaže advokatskim uredima kada su u pitanju drugi zaposleni, bilo da su to advokati koji pružaju pravnu pomoć za naknadu ili pomoćno osoblje, putem opće obuke za poslovne vještine u dole navedenim oblastima.

Kao i kod predavanja za razvoj poslovanja, i ova predavanja traju 3 sata.

Ukoliko Vas interesira nešto od navedenog, kontaktirajte nas za dodatne informacije.

PRAKTIČNA PREDAVANJA

Ovo je veoma slično općoj obuci za razvoj poslovanja. Međutim, na ovim predavanjima ne predstavljaju se nikakvi novi materijali, već mi, zajedno sa advokatima i partnerima, radimo na aktivnostima koje su u vezi sa razvojem poslovanja, zasnovanih na ranijem predavanju tokom standardne obuke. Dok se na predavanjima tokom standardne obuke predstavlja teorija, praktična predavanja o razvoju poslovanja su fokusirana na primjenu.

COACHING 1-na-1

1-na-1 je individualna obuka partnera ili starijeg advokata, koja koristi sva sredstva razvoja poslovanja. Ova usluga je vrhunska, ali dozvoljava pojedincu da ima svoj pristup unaprjeđivanu vještina za razvoj poslovanja. Ovakav 1-na-1 pristup, naravno, mnogo brže donosi rezultate nego rad u grupi.

PRAVNI JEZIK

Pravni jezik se odnosi na niz predavanja koja se bave stilom, prezentacijom, gramatikom, uobičajenim greškama i interpunkcijom, i namijenjena su advokatima. To je jedinstven program od šest predavanja koji je sastavila Nixedonia na osnovu poslovanja iz 2016. godine, kada su napisana 36 Pravila o pisanju, koja pokrivaju najčešće oblasti iz kojih je advokatima potrebno unapređivanje.

NAREDNI KORACI ZA VAŠ USPJEH

Da bismo uzeli Vaš advokatski ured u obzir za pomoć koju pruža Nixedonia, molimo Vas kontaktirajte Džona putem elektronske pošte na jjmcveigh@nixedonia.com.

Ako ne postoji konflikt interesa i Vaš ured ispunjava izborne kriterije, može da se organizira probno predavanje i uživo sastanak u Vašem uredu radi razgovora o daljoj suradnji.

+372 820 24 678

NEKI MATERIJALI ZA UPOTREBU

New Client Hunting
Sales Networking
Pitching
Consultative Selling
Active Referrals
L2L Marketing
Cross Selling
Sales Writing